Сімейні спори є найбільш складним видом спорів, оскільки включають не лише  юридичний, але й морально-етичий аспект. Звернення до АБ “Олександр Паламарчук і партнери” дозволить Вам ефективно захистити свої порушені права і запобігти можливому їх порушенню в майбутньому. Своєчасна кваліфікована юридична консультація з сімейного права допоможе Вам уникнути багатьох помилок на початку справи та у майбутньому більш ефективно захистити свої права, що гарантовані законом.

Часто звернення за правовою допомогою, відбувається вже тоді, коли ситуація та взаємовідносини між людьми зайшли в глухий кут, або дуже близькі до цього. Такої ситуації можливо уникнути, а сімейний спір, або спір, що виник між членами сім’ї з питань спадкування завчасно та ефективно вирішити, якщо звернення за правовою допомогою до адвоката  буде своєчасним.

Надаючи юридичні послуги у сімейних справах та юридичні послуги у справах про спадкування адвокат гарантує дотримання конфіденційності та інших правил адвокатської етики.

Категорії справ за якими Ви можете отримати юридичні послуги у АБ “Олександр Палмамарчуак і партнери”:

 • юридична консультація по сімейним справам;
 • справи про розірвання шлюбу;
 • визнання недійсним або розірванням шлюбного договору;
 • спори про поділ спільного майна подружжя;
 • встановлення факту проживання осіб у “цивільному” шлюбі;
 • спори, пов’язані зі стягненням аліментів, в тому числі в твердій грошовій сумі;
 • отримання дозволу на виїзд дитини за кордон у судовому порядку;
 • визначення місця проживання дитини, встановлення порядку спілкування із дитиною того з батьків хто проживає окремо, усунення перешкод у спілкуванні із дитиною;
 • визначення порядку та способу участі батьків у вихованні дитини;
 • стягнення аліментів на дитину до досягнення 18 років та додаткових витрат на навчання, лікування та ін., аліментів на дитину яка продовжує навчання до досягнення 23 років, збільшення;
 • позбавлення батьківських прав, відновлення батьківських прав, оспорювання батьківства, встановлення факту батьківства;
 • визнання дій, бездіяльності органу опіки та піклування незаконними;
 • скасування у судовому порядку незаконного рішень органу опіки та піклування ;
 • юридична консультація з питань спадкування;
 • правова допомога при здійсненні спадкування;
 • визнання заповіту недійсним;
 • визнання дій та бездіяльності нотаріуса протиправними у спадкових справах;
 • зобов’язання нотаріуса вчинити певні дії у спадкових справах.АБ