Правова допомога адвоката в суді надається позивачеві, з метою відновлення його порушених прав, відповідачеві, для захисту його прав та інтересів, у деяких випадках виникає необхідність представництва інтереси третіх осіб (заінтересованих осіб).

Судовий адвокат захищає права та інтереси фізичних осіб, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців в цивільному, господарському, адміністративному процесі. Адвокат здійснює представництво інтересів в судах першої, апеляційної та касаційної інстанції.

Успіх кожної судової справи залежить не стільки від виступів у судовому засіданні, а він закладається ще до звернення до суду з позовною заявою. Важливим етапом судового захисту є побудова стратегії та визначення тактики ведення судового процесу, збір необхідних доказів для доведення своєї позиції. 

Будь-яка дрібниця у справі, що була залишена поза увагою може мати істотне та вирішальне значення при розгляді справи безпосередньо у судовому засіданні. Тому для врегулювання спору у судовому порядку важливо звернутися до адвоката по судовим спорам, який зможе максимально ефективно захистити ваші права та інтереси, та домогтися вирішення питання із максимально вигідним для Вас результатом.

Адвокат з судової практики надасть Вам наступні юридичні послуги:

 • юридичні консультації з питань вирішення справи у судовому порядку;
 • підготовка претензій, вимог, заяв, скарг, листів;
 • досудове врегулювання спорів, розробка тактики та стратегії захисту інтересів, ведення переговорів;
 • правова оцінка перспектив судового спору;
 • розробка стратегії та тактики ведення судового процесу по справі, або кількох  справ;
 • представництво інтересів в судах цивільної, господарської та адміністративної юрисдикції;
 • підготовка позовних заяв, заяв по суті справи та інших процесуальних документів;
 • підготовка апеляційних скарг, касаційних скарг, заяв про перегляд рішення за нововиявленими обставинами;
 • підготовка та подання заяв про перегляд заочного рішення;
 • підготовка мирових угод та заяв про затвердження мирової угоди судом;
 • справи про стягнення боргу, штрафних санкцій;
 • справи про витребування майна із чужого незаконного володіння;
 • складання договорів (угод), додаткових угод про внесення змін у договори, угод про припинення дії договору, розірвання договору;
 • визнання договорів недійсними, не укладеними, фіктивними;
 • спори про поновлення на роботі, стягнення не виплаченої заробітної плати та моральної шкоди;
 • юридичні послуги у справах по кредитам та захист від незаконних дій банків, фінансових установ, колекторських фірм;
 • скасування незаконних рішень органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • припинення незаконних дій, бездіяльності рішень органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • житлові та земельні справи;
 • та види судових спорів.

Виконавче провадження є завершальною стадією судового провадження, яка настає після того як судове рішення набрало чинності. Позивач отримавши виконавчий документ та передавши його на виконання виконавцю, часто стикається із численними перепонами. Це може полягати у не вжитті виконавцем повного та своєчасного комплексу заходів спрямованих на виконання рішень, порушення виконавцем прав боржника та/або кредитора, проведення виконавчих дій не у відповідності із вимогами чинного законодавства та ін. Такі дії можуть призвести до повного не виконання рішення.

Своєчасна та професійна допомога Адвоката у виконавчому провадженні зведе до мінімуму подібні ризики, забезпечить дотримання ваших прав та у максимально короткі строки ви зможете отримати результат.

Адвокат надасть послуги в сфері виконавчого провадження:

 • юридична консультація з виконавчого провадження;
 • аналіз та оцінка перспектив виконавчого провадження;
 • повний юридичний супровід виконавчого провадження;
 • отримання виконавчого документу та подання його на виконання;
 • відновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документу на виконання;
 • представництво інтересів кредитора (боржника) в органах державної виконавчої служби та перед приватними виконавцями;
 • розшук майна боржника;
 • відстрочення, розстрочення виконання рішення;
 • звільнення майна з під арешту;
 • притягнення боржника до кримінальної відповідальності за ухилення від виконання судового рішення;
 • оскарження дій та бездіяльності державних та приватних виконавців;
 • стягнення шкоди завданої незаконними діями та бездіяльністю державними та приватними виконавцями.